Külade koostööst Albu vallas 

Maiu Mäe
MTÜ Albu valla külade seltsi juhatuse liige
Kirja pandud sügis 2012

Järvamaal Albu vallas tegutsevad enamus külasid ühise MTÜ-na. Albu valla külade selts moodustati 2006 aasta 20. jaanuaril 7 külavanema poolt. Algatajateks olid Kaalepi Küla Seltsingu liikmed, kes tõdesid, et seltsingu käed jäävad lühikeseks ja on vaja moodustada MTÜ. Kutsuti kokku aktiivsemad külavanemad, kus leiti, et moodustatakse üks MTÜ ja hakatakse ühte vankrit vedama. mitte et igaüks teeb oma.

Albu vallas on kokku 16 küla ja 2012 aasta seisuga on 10 külal kas oma külavanem või sädeinimene, kes küla asja ajab. Kõige suurem küla on Albu küla, kus on 350 inimest ja kõige väiksem Neitla küla, kus on 7 inimest. 2012 aastal valis Orgmetsa küla omale uue külavanema, teised on ametis juba pikemat aega. 

Albu valla külade seltsi eesmärkideks said põhikirja: Albu valla külade elu korraldamine, edendamine ja arendamine. 
Neid suundi on ka võimaluste järgi täidetud. Eesmärkide saavutamiseks selts organiseerib ja viib läbi koolitusi, seminare ja kokkutulekuid. Vahendab külaelu probleeme, teeb ettepanekuid ja taotlusi Kohalikule Omavalitsusele, kus siis ühiselt otsitakse lahendusi. Oma arengukavad on Ahula, Kaalepi ja Albu külal kui ka Albu valla külade seltsil. Palju kaasatakse oma tegemistesse noori, noorsootöötajat ja vabatahtlikke. Kohaliku Omavalitsuse Volikogusse kuulub 4 külavanemat, kes teavitavad ka volikogu külades toimuvast.

Kuue tegutsemisaasta jooksul on selts koostanud hulgaliselt erinevaid projektitaotlusi. Seni suurimaks projektiks on 3 toalise korteri renoveerimine Albu valla küladetoaks Kaalepis ja selle sisustamine. Albu vallas ei ole traditsiooniks saanud et igal külal oleks oma külamaja. Rahvas saab kokku kas kahes rahvamajas, kahes noortetoas, kahes koolimajas või küladetoas. Albu valla küladetoas toimetab perenaine, kes pakub erinevaid tegevusi lastest vanuriteni. Tegutseb näitering Kaalepi Kratt, kord nädalas on avatud raamatukogu, kord kuus on sotsiaaltöötaja vastuvõtt, ettetellimisel tuleb kohale juuksur ja maniküür. Lapsed ja noored veedavad aega igaõhtuselt küladetoas erinevate harrastuste ja tegevustega. Palju tehakse ühiselt käsitööd perenaise Tiina ja pereema Sirle juhendamisel kes on ka näiteringi vedajad. 

Albu valla külade selts on ka Järva Arengu Partnerid liige, mille kaudu on esitatud mitmeid projekte Leader meetmetesse. Kodukant Järvamaa liikmeteks oleme isikuliselt. Tänu neile organisatsioonidele on meie külavanemad ja sädeinimesed saanud osaleda paljudel erinevatel koolitustel ja infopäevadel, millest saadud teadmisi kasutame oma külade edendamisel. 

Albu vald toetab Albu valla külade seltsi läbi tegevustoetuse. Igal sügisel esitame oma taotluse omavalitsusele ja vastavalt valla eelarve võimalustele eraldatakse tegevustoetust MTÜ-le. Koostöö Vallavalitsusega on meil hea ja siiani on meie muredele võimaluste piires ka lahendusi otsitud ja leitud. Selline külade koostöö on end siiani õigustanud ja loodame et eestvedajatel jätkub jaksu ja tahtmist ka edaspidiseks.