Projekti Eesti külad 2013 üheks eesmärgiks oli uuendada 2008. aasta loodud ja 2010.a. täiendatud alevike- ja külavanemate andmebaas. Andmete kogumisega tegelesid Liikumine Kodukant maakonnaühendused. Aitäh abi eest valdadele ja valdade kodulehtedele, kel külad ja külavanemad kirjas! Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetas Põllumajandusministeerium.
Loodi ka külade kooskäimiskohtade andmebaas ning kaardistati valdades tegutsevad külade koostööühendused 2012.a. seisuga.

Eestis on 4 437 küla ja 185 alevikku (01.01.2012 seisuga).
Külaliidreid on 1 361 ja nad on liidrid/vanemad 1 615 külale (november 2012). 
Kõige rohkem on külavanemaid Saaremaal ja Harjumaal, kõige vähem Pärnumaal.
Külade koostööühendusi (ümarlaud, liit, kogu, selts vms) on 51 vallas, neist 12 on registreeritud mittetulundusühendusena.
Külade kooskäimiskohti on 489, seega juttudel, et igas külas on oma külamaja, pole mingit alust. Külad kasutavad kooskäimiseks nii külamaju, kultuuri- või rahvamaju, koolimaju, raamatukogu või muuseumi vms. Täiesti uusi külamaju on ehitatud kümmekond.

Maakonna tabelis on kajastatud külavanemad valdade ja külade kaupa. Elanike arvud on 01.01.2012 seisuga. Kui üks külavanem on näiteks kolme küla vanem, siis on teda tabelis kolm korda. Kirja said ka külaliidirid või küla kontaktisikud, keda külavanemaks ametlikult vormistatud pole. Nemad on tähistatud andmebaasis tärnikesega.

HARJUMAA

Harjumaal on 207 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 224 külale.

Vaata Harjumaa külavanemate andmebaas.

Harjumaa küladel on 56 kooskäimiskohta.

Vaata andmebaasi.


HIIUMAA

Hiiumaal on 58 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 89 külale.

Vaata Hiiumaa külavanemate andmebaasi. 

Hiiumaa küladel on 11 kooskäimiskohta.

Vaata andmebaasi.


IDA-VIRUMAA

Ida-Virumaal on 118 külavanemat, kes on liidrid/külavanemad 135 külale.

Vaata Ida-Virumaa külavanemate andmebaasi. 

Ida-Virumaa küladel on 28 kooskäimiskohta. 

Vaata andmebaasi.


JÕGEVAMAA

Jõgevamaal on 25 külavanemat, kes on 26 küla külavanemad.

Vaata Jõgevamaa külavanemate andmebaasi. 

Jõgevamaa küladel on 13 kooskäimiskohta.

Vaata andmebaasi.


JÄRVAMAA

Järvamaal on 97 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 122 külale.

Vaata Järvamaa külavanemate andmebaasi.

Järvamaa küladel on 34 kooskäimiskohta. 

Vaata andmebaasi.

LÄÄNEMAA

Läänemaal on 43 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 61 külale.

Vaata Läänemaa külavanemate andmebaasi. 

Läänemaa küladel on 24 kooskäimiskohta.

Vaata andmebaasi.


LÄÄNE-VIRUMAA

Lääne-Virumaal on 97 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 128 külale.

Vaata külavanemate andmebaasi.

Lääne-Virumaa küladel on 63 kooskäimiskohta.

Vaata andmebaasi.


PÕLVAMAA

Põlvamaal on 107 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 121 külale.

Vaata Põlvamaa külavanemate andmebaasi. 

Põlvamaa küladel on 35 kooskäimiskohta. 

Vaata andmebaasi.


PÄRNUMAA

Pärnumaal on 15 külavanemat, kes on 15 küla vanemad.

Vaata Pärnumaa külavanemate andmebaasi. 

Pärnumaa küladel on 22 kooskäimiskoht. 

Vaata andmebaasi.

RAPLAMAA

Raplamaal on 99 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 106 külale.

Vaata Raplamaa külavanemate andmebaasi.

Raplamaa küladel on 55 kooskäimiskohta.

Vaata andmebaasi.


SAAREMAA

Saaremaal on 269 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 300 külale.

Vaata Saaremaa külavanemate andmebaasi.

Saaremaa küladel on 41 kooskäimiskohta. 

 Vaata andmebaasi.


TARTUMAA

Tartumaal on 44 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 46 külale.

Vaata Tartumaa külavanemate andmebaasi.

Tartumaa küladel on 22 kooskäimiskohta. 

Vaata andmebaasi.


VALGAMAA

Valgamaal on 25 külavanemat, kes on 25 küla vanemad.

Vaata Valgamaa külavanemate andmebaasi. 

Valgamaa küladel on 19 kooskäimiskohta. 

Vaata andmebaasi.

VILJANDIMAA

Viljandimaal on 81 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 101 külale.

Vaata Viljandimaa külavanemate andmebaasi. 

Viljandimaa küladel on 41 kooskäimiskohta.

Vaata andmebaasi.


VÕRUMAA

Võrumaal on 76 külaliidrit, kes on liidrid/külavanemad 116 külale.

Vaata Võrumaa külavanemate andmebaasi. 

Võrumaa küladel on 25 kooskäimiskohta.

Vaata andmebaasi.