Oo, Eestimaa, oo sünnimaa,
kuni su küla veel elab,
elad sina ka.

/Eestimaa. M. Zilmer/

Projekti "Ärgake, külad!" eesmärk oli suurendada aktiivsete kogukondade hulka ning ärgitada koostööle piirkondi, kus mõttest polnud veel teostuseni jõutud.

Mentorprogramm "Meistrid ja sellid" aitas kaasa uute ülevallaliste ühenduste tekkele ning külade huvikaitset teostavate eestkõnelejate leidmisele.
Koolitused olid abiks juba tegutsevate külade ümarlaudade kogemuste tutvustamisel ja külade koostööühenduste toetamisel.
Uuenes üle-eestiline külavanemate andmebaas

Loe vahekokkuvõtet (sügis 2014)
Põlva seminari kokkuvõte (september 2014)
Avinurme seminari kokkuvõte (jaanuar 2015)
Valdade ja linnade päeva kokkuvõte (märts 2015)
Loe õppereisi kokkuvõtet (aprill 2015)
Lõpuseminari kokkuvõtted (september 2015)

Uuri osalejate tagasisidet (september 2015)

Tagasiside kogu projektile (september 2015)

Vaata ka meie Facebooki lehte, kus tegevustest pildid ja kokkuvõtted kirjas.

 

Partner: Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL)
Rahastaja: EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel
Eelarve: 42 550 eurot, millest 38 280 on VÜF toetus, 3 270 omaosalus ja 1 000 partneri toetus
Elluviimise aeg: 1.04.2014 – 30.09.2015
Projekti meeskond: 
projektijuht Külli Vollmer, kylli@kodukant.ee; tel. 5114027
assistent Anu Viltrop, anu.viltrop@gmail.com ; tel. 56659118
partneri esindaja Sirje Ludvig, sirje.ludvig@emvol.ee; tel. 5023000