Avinurme Külavanemate Koja lugu

Et kõik ausalt ära rääkida, alustame algusest. 
Esimene valla külade koostööidukene tärkas 1999.aastal, kui valla 5 küla soovisid tähistada oma külade kirjatähtedes esmamainimisest 400.aasta möödumist . Vahvate külapidude järel tekkis spontaanselt nn. 400-te klubi,kes koos käis küll vaid paar korda, kuid magus koostöömaitse jäi meeltesse pidama. 
Selgeks sai, et iseenesest koostöö ei teki, vaja on liidreid, kes mõtteid ja tegusid koos hoiavad ning külavanemaid virgutavad. Asutasime seltsingu, mis mõningase aktiivse tegutsemise järel uuesti suikuma kippus. 
Kunagine IVEK juht Lembit Tõnis oli aga kõvasti kinni oma idees: Ida-Virumaal tuleb korraldada külade päev ja teades Lembitu karismat veenmisoskust ja järjekindlust oli Avinurme Külavanemate Seltsing valmis olema tõrvikukandja .Ega me saanud talle vastu hakata, korraldasimegi külade päeva, küll ainult oma regioonis nn. Peipsi-Alutaguse piirkonna 7 vallale, mis tänavu juba oma 4. numbrit kannab ja mille korraldamise au vallast valda liigub. 
Seltsing sai tuule tiibadesse ja ärkas ning seekord põhjalikult , siin on sobiv tsiteerida lugupeetud Ivi Proosi- "… ega inimene kogu aeg ka haige ei ole, enamjaolt on ta ikka terve". Kogusime kokku külavanemad, pidasime nõu ja kavandasime tegevusi, mis suudaksid kaasata eelkõige külavanemaid. Oma nõupidamistele kutsusime vallavanema ja valla võtmeametnikke, istusime koos seltsidega kavandades osalemist Avinurme valla suve tähtsündmusel-Pütilaadal . Oluliseks peame siin seda, et kõikide nõupidamiste otsustest ja kokkulepetest koostasime memod ja saatsime need e-postiga külavanematele. 
Üks esimesi tähtsaid Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetatud projekte seltsingu jaoks oli Avinurme valla külade lood,kus said sõna külavanemad ja külade esindajad. Nad uurisid oma küla ajalugu ja kogusid fotosid ning me ei jätnud tähelepanuta ühtegi küla. Järgmise projektiga soetasime 4 kergesti monteeritavat kompaktset peotelki külade suveürituste tarbeks ja väljalaenutamiseks ning mõned spoditarbed. 
Tänu sellele, et koos nõu pidamine ,tegevuste kavandamine oli muutunud juba regulaarseks ning selgemaks olid saanud ka seltsingu ja seltsi erinevused ja võimalused, oli paratamatu et 2008.aasta suve lõpul lõpetasime seltsingulepingu ja asutasime Avinurme Külavanemta Koja mittetulundusühendusena. Üks esimesi ülesandeid oli koostada kaasaegne Avinurme valla külavanema statuut. Paljude kärarikaste vaidluste ja selgituste järel saime statuudi valmis a valla volikogu selle ka pikemate selgituste andmise järle kinnitas. Nüüd oligi vaja juba ette valmistada uute külavanemate valimine ja see ka uue statuudi järgi läbi viia. 
Täna on Avinurme vallas 17 liikmeline Külavanemate koda 3 juhatuse liikmega, vallas on 10 külavanemat ja nendel kõigil on ka vastavalt statuudile külavanema abi. 
Selle aasta märksõnad on küla arengukava koostamise koolitus jaanuaris, õppereis Prandi külla, Märjamaa ja Ridala valla maile. Kõige olulisemad seejuures -meie külavanematel on nüüd külavanema tunnusmärk ja kõigil valla küladel on koostamisel (eelmiste arengukavade aegumise tõttu 2011.aastal) uue arengukava koostamine. Selle koostamise protsessis toimub omavahelisteks konsultatsioonideks ja kogemuste vahetamiseks kokku 4 nõupidamist. Eesmärgiks on esitleda oma arengukavad volikogus enne 01.oktoobrit. 
Kui aga nüüd rääkida eestkostest, siis on meie senised tõsiteemad olnud talvine lumi külateedel ja sotsiaalsed küsimused, ebaseaduslikud ehitised külas. Kaks meie külavanemate koja juhatuse liiget kuuluvad valla volikokku, nii on meil oma "jope" olemas ja värske info ka volikogu otsustest. 
2012.aasta teises pooles on meil kaks ägedat ettevõtmist-Külade Suvetuur, mille idée laenasime Ridala vallalt ja valla pensionäridele oma ruumi remontimine ja sisustamine. 
2013.aasta on kavandatud sisulisemaks koostööks vallavalitsusega, sest ka valitsus on näidanud ausat huvi külade toimetuste vastu. Eelneva külavanemate koostöökogemusteta ei oleks me arvestatavad partnerid dialoogis vallaga ja sisuliselt ei suudaks Kojana e. "katusena " külaelanike huve esindada ega kaitsta. 
2013. on ka valimiste aasta, seetõttu on parim aeg teha valikuid, tuua "pildile" Eestimaa ime-külaelaniku, esitleda oma tulevikukavu ja sellega osaleda aktiivselt otsutusprotsessides. 
Nii me mõtleme. Ja toimetame.

Kirja pani Krista Pedak
Adraku külavanem
Avinurme Külavanemate Koja juhatuse liige
2012.aasta juunis

Vaata ka Külakiri juunikuuu 2012