Liikumine Kodukant on liige:

*Eesti Koostöö Kogu - esindaja nõukoja liige Anzori Barkalaja
*Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - esindaja ja nõukogu Anneli Kana (Kodukant Harjumaa)

*Eesti Vabaharidusliit - esindaja Kodukandi Koolituskeskuse juhataja 

Liikumine Kodukant esindaja kuulub järgmistesse komisjonidesse ja ühendustesse:
*Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirekomisjon - esindaja  Liia Lust (Jõgevamaa Kodukandi Ühendus)
*Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon - esindaja
*Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu - esindaja  Liia Lust
*Maaeluvõrgustiku Koostöökoda - esindaja Anneli (Kodukant Harjumaa)
*Konsulentide kutsekomisjon - esindaja Ene Sarapuu (Kodukant Läänemaa)
*Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni (EKAK) ühiskomisjon - esindaja juhatuse liige Krista Habakukk
*Tulumaksusoodustusega vabaühenduste komisjon - esindaja raamatupidaja Anne-Ly Aalde
*Elukeskkonna arendamise rakenduskava. Prioriteetne suund "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" - esindaja juhatuse liige Krista Habakukk                               
*Siseministeeriumi vabatahtliku tegevuse töökomisjonesindaja valdkonnajuht Eha Paas

* Siseturvalisuse arengukava töörühm (Siseministeerium)- esindaja  Anneli Kana

Liikumise Kodukant rahvusvaheline esindatus: 
*PREPARE esindaja  Anneli Kana (vajadusel asendaja)
*Forum Synergies esindaja  Anneli Kana/ vajadusel asendaja
*European Rural Community Associationi juhatuse liige on Anneli Kana