Kui Sa, hea lugeja nüüd küsid, miks selline pealkiri - Mõtle ja ütle- siis vastus on siin. 

Elus on ju ikka nii, et mõned asjad, inimesed, olukorrad on sellised, mis meile meeldivad, sobivad, meie tegevusi toetavad. Aga lisaks on situatsioone, otsuseid, tegusid, millega me kuidagi rahul olla ei saa. Meie peas sünnib mõte, et midagi tuleks muuta. Niisiis - kui juba MÕTLED, siis ka ÜTLE! Ja sellel järgneb enamasti ka mingi tegu. 

Mõtteviis, et julgen mõelda, siis öelda ja lõpuks tegutseda ongi see, mida nimetatakse HUVIKAITSEKS. Ja nüüd järgneb üks peaaegu et teaduslik seletus: huvikaitse kui tegevus on kogukonnaliikmete huvide, väärtuste ja õiguste esindamine ja kaitsmine. Huvikaitse tegevusega mõjutatakse teisi midagi tegema (või just tegemata jätma), olgu tegu konkreetse otsuse vastuvõtmisega või hoiakute ja käitumise muutmisega. 

Kodukant on see organisatsioon, kes mõtleb, ütleb ja tegutseb külakogukondade huvides. Et jutt vaid jutuks ei jääks, töötati projekti "Eesti külad 2013" jooksul välja "Kogukonna huvikaitse hea tava". Ikka abiks ja toetuseks teistelegi huvikaitsega tegelejatele, aitamaks mõelda, öelda ja tegusteda.  

"Kogukonna huvikaitse hea tava" eesti keeles ja inglise keeles.

Mõisted:
Huvikaitse:  tingimuste loomine kogukonna püsivaks heaoluks igal võimalikul moel 
Hea tava: ühiselt kokkulepitud käitumisreeglid 
Kogukond:  mingis piirkonnas elav teatud sotsiaalse suhte võrgustikuga seotud inimeste rühm. Külakogukonna moodustavad inimesed, kes määratlevad end küla elanikena. 
 
Kodukant on välja andnud ka käsiraamatuid ja juhendeid, mida leiad meie raamatukogust. Seal on nii külavanemate statuut kui juhendmaterjal kogukonna liidritele.