Jaa- juhtimine on tähtis ja oluline asi. Ei jäta sa masinavärk juhtimata - mine tea, kuhu omasoodu põrutab!
Nagu ühele vabaühendusele kohane, on Kodukandi juhtimisega sellised lood, et kõige tähtsamad on meile ikka liikmed. Just nemad ütlevad, kuidas asjad on, peaksid olema või milliste tulemustega tegevused võiksid lõppeda.
Selleks, et liikmed saaksid ütlemas käia, saame paar korda aastas kokku
ÜLDKOOSOLEKUL, mis ongi tähtsaim juhtimisvahend, umbes nagu kütus autole. Selleks, et täpsemaid suundi seada ja otsustada, kas liikuda vasakule või paremale, otse või vahel ka tagasi, on veidi väiksem seltskond- JUHATUS- kellele üldkogu on andnud volitused liikmeid esindada. Nemad on siis mootori eest- käivitav jõud ja suunanäitaja. Ja nõnda see sõiduvahend kõik etteantud marsruudid läbibki
Nii ta läheb! Vahel on vaja ka asjatundjad kaasata, selleks on Kodukandil alates maist 2016 NÕUKODA. See koosneb ühelt poolt meie liikmete esindajatest põhimõttel kolme maakonna peale üks tegus esindusisik, neile lisaks ka oma ala eksperdid väljaspoolt. 

Eks mõned reeglid ja seadused on ikka ka - nagu liikluseeskirjad või nii...

Nendeks on Kodukandi strateegia, põhikiri ja  veel üks oluline dokument, millest tegevustes ja juhtimisel lähtutakse - Vabaühenduste eetikakoodeks.