Eesti Külaliikumisel Kodukant on oma erakool - Kodukandi Koolituskeskus. Koolituskeskus on kodukandi struktuuriüksus, mille tööd korraldab kodukandi juhatus. Keskuse tegevusele aitab kaasa üldkogu poolt kinnitatud nõukogu kuhu kuuluvad

 

Marko Valgma- koolitajate esindaja
Heli Henn- õppijate esindaja
Ivi Sark  liikmete esindja
Krista Habakukk- juhatuse esindaja
Anneli Peetso- ETKA ANDRAS esindaja

Kodukandi üldkoosoleku otsuse alusel jätkab 2016  aastal koolituskeskuse töö juhtimist  juhatuse liige Krista Habakukk. 

Kodukandi koolituskeskuse aluseks on koolituskava.