Kodukandi eestkõnelejad ehk kõneisikud edastavad avalikkusele oma sõnumeid arusaadavalt ja veenvalt ning neil on laiapõhjalised teadmised tänapäevasest meedia toimimisest,

Tanel Talve: Kogukonna koostöös peitub edu võti! Kogukond on nagu tugivõrgustik, kus täiendatakse üksteist. Pere ja sugulased saame sünniga kaasa, sõbrad võime valida ükshaaval, aga kogukonna kujundame koos teiste samasugustega.
Tanel Talve arvamuslugu "Sada tühja küla"

Arvamusfestival 15.-16.august Paides (http://www.arvamusfestival.ee/)
KOGUKOND- justkui viimase aja moesõna nii poliitikute, projektimaailma inimeste kui ka kogukondade eestvedajate endi poolt. Kas kogukond on midagi, mis aitab meid paremini hakkama saada, millegi poolt või vastu võidelda, meid esindada? Või on võimalik elada ka ilma enda ümber kogukonda tundmata, tegutsedes nii, nagu igaüks heaks arvab?

Eesti Külaliikumine Kodukant võttis kätte ja vaatas asjale vasakult ja paremalt, alt ja pealt, piilus sissegi. Kuidas siis ikkagi - kogukonnaga või kogukonnata?
Sellel teemal arutlesid Kohaliku arengu laval Mati Ulm (Uljaste küla eestvedaja, endine Rägavere vallavanem), Anneli Kana (Metsanurme külaseltsi eestvedaja, Kodukandi tegevjuht) ja Tanel Talve (Voose külaseltsi eestvedaja, Kodukandi eestkõneleja), arutelu juhtis Rivo Noorkõiv (Geomedia konsultant ja juhatuse esimees). 
Kodukandi infomaterjale jagasid Eha Paas ja Külli Vollmer.(http://www.arvamusfestival.ee/events/category/kohaliku-arengu-lava/)
Kanal 2 reportaaž

Meediakoolitus 21. mai Tallinnas
Osalejad: Tõnu Leitsmaa, Mati Ulm, Krista Habakukk, Margus Laula, Riina Trumm, Külli Pann, Reet Viira, Aare Hindremäe, Aado Kuhlap, Külli Vollmer, Tanel Talve, Anneli Kana.
Koolitaja: Bianca Mikovitš, Maalehe ajakirjanik

Koolituse teemad: Pressiteade, sotsiaalmeedia, arvamuslugu, suhtlus ajakirjaniku või meediaväljaandega (kuidas ajakirjanikku kohale meelitada, mida temaga seal edasi teha, kas peaks talle pakkuma kringlit või ta kuidagi kinni maksma). Kodutööna koostati pressiteade, mida koolituse käigus analüüsiti.

Maamess 24.-26.aprill Tartus (http://www.maamess.ee/)
Kodukant oli Põllumajandusministeeriumi ja Maamajanduse Infokeskuse kaaseksponent. 26.aprillil. Külaliikumisest tegid ettekande Anneli Kana ja Ester Tammis, messiboksis jagasid materjale Aaado Kuhlap, Kaja Hiis, Tanel Talve ja Külli Vollmer.

Meediakoolitus 9.aprill Tallinnas,
Osalejad: Tõnu Leitsmaa, Mati Ulm, Krista Habakukk, Enn Sarv, Riina Trumm, Külli Pann, Reet Viira, Aare Hindremäe, Aado Kuhlap, Külli Vollmer.
MSMedia koolitajad: Mart Soonik - TV3 Uudiste endine toimetaja, tänane Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituudi õppejõud ja ettevõtja 
Tanel Talve - Kanal 2 reporter, pikaajalise teletöö ja internetiturunduse kogemusega.
Treeningu raames tutvustati meediasuhete praktikat ja teletöö toimemehhanisme ning kaameraproovi käigus said kõik kõneisikud seda harjutada. Esinemisi analüüsiti video vahendusel. Treeningu tulemusena on koolitatavad teadlikumad teleintervjuu andmise eripäradest;, on saanud intervjuu andmise praktilise kogemuse, oskavad paremini intervjuuks valmistuda, sõnumit edastada ning telekaamera ees esineda 

Valdade ja Linnade päevad 26.ja 27.märts Tallinnas (http://portaal.ell.ee/17506),
Kodukanti tutvustasid Anneli Kana, Tanel Talve (ettekanne koos Linnalaboriga), Aado Kuhlap ja Eha Paas. Kuulati ka ise, millest erinevates töötubades räägiti.