Liikumine Kodukant on tegutsenud juba 18 aastat ja meie lugu on pikk. Seetõttu ei mahu see siia korraga äragi. Ja ehk pole lugejal alati ka aega kogu ajalugu läbi käia, vahel on kiirelt vaja pilk peale heita, et mis see Kodukandi nägu ja tegu siis õieti on.

Kodukandi tegevuste eesmärk on majanduslikult ja sotsiaalselt tugevad külakogukonnad. Selleks me:

  • Edendame MEIE- tunnet ja kodanikujulgust.
  • Innustame külakogukondi ettevõtlikkusele (külaseltsid ja väikeettevõtjad on kohalikud tööandjad, kes soodustavad inimeste püsimist maal).
  • Aitame kaasa kogukondlikule turvalisusele koostöös politsei, pääste, kohalike omavalitsuste ja  vabatahtlikega.
  • Esindame külaliikumise olulist rolli regionaalses arengus Euroopa võrgustikes.

Ja eks me oleme oma saavutuste üle ikka uhked ka! Kas teadsid, et:

- Kodukant on Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) algataja

- Kodukant on Leaderite liidrite kasvulava- Leader-meetme rakendumisele aitasid kaasa Kodukandi võrgustiku esindajad

- aastal 2011, konkursil Hea Eesti asi, sai Kodukant 4. koha

- aastal 2012 pärjati projekt "Avatud külaväravad" EMSLi poolt kodanikuühiskonna aasta teoks

- Kodukant on Euroopas II kohal Külade Maapäevade korraldajana, (Eestis 11, Rootsis 13 Maapäeva)