Kogukonna kärajad 2014

Aeg: 20.-21.september 2014
Koht: Vastseliina rahvamaja, Vastseliina vald, Võrumaa
Osalejaid 81:  kogukondade esindajad, külalised, korraldajad.
Ajakava 
Pildigalerii. Fotod Aare Hindremäe
Pildigalerii. Fotod Rain Traagel

Videokokkuvõte. Autor Toorion Ojaperv

KÄRAJATE KOKKUVÕTE JA ETTEPANEKUD  (saadetud Põllumajandusministeeriumile, Siseministeeriumile, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, Riigikogu Kodukandi toetusrühma liikmetele)

Kärajad olid mõnusad, inspireerivad, sundisid ka endasse sisse vaatama ja küsima, mida ise oled teinud ja mida veel teha võiks, et minu kodukülas/vallas oleks mõnusam ja inimsõbralikum elada? Neid küsimusi sain ma pea iga hetk enesele päris palju. Julgegem küsida! Vahel kardame rumalad näida ja teeme isegi näo, justkui teaksime kõike. Kõigeteadmine on mõttetegevuse seiskumine, mis on aga füsioloogilise eksistentsi lõpp. Kui oleksin tulemata jätnud ja mõnd teist tegu eelistanud, siis oleksin ehk endiselt enesekindlalt väitnud, ET MINA TEAN! Aga kui teadjaid koos rohkem, siis saad aru, et ka ühine teadmine on suurem, kui Sinu väike veendumus. Just selle suurema teadmise eest siirad tänud! Kõik see tuli pärale kuidagi lihtsalt, kiiresti ja inimliku suhtlemise vormis. Ilma ilustatud powerpointide ja jaotusmaterjalideta. Kas nii lihtsalt see kodukandi-truudus tekibki?!
/Jaan Urvet, Ruhnu vallavanem/

Kärajate tagasiside

Tervitused
Vastseliina valla volikogu esimees Urmas Juhkam
Siseminister Hanno Pevkur (kirjalikult)
Põllumajandusminister Ivari Padar (kirjalikult)
Ettekanded:

Küla, vald, riik, Euroopa - Rivo Noorkõivu ettekanne (vaata ka videoesitlust)
Kogukonna uuringu kokkuvõte - Peeter Vihma, Linnalabor (vaata ka videoesitlust)
Turvalisus kogukonnas - Raivo Küüt, Siseministeerium (vaata ka videoesitlust)
Taastuvad energiaallikad - Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liit (vaata ka videoesitlust)
Kogukonnaga või kogukonnata - Anneli Kana, Liikumine Kodukant tegevjuht (vaata ka videoesitlust)
Valdade ja ühenduste küsitluste kokkuvõttedKülli Vollmer, Liikumine Kodukant, projektijuht

Kodukandi senise tegevuse analüüs näitab, et maapiirkondade elanike igapäevaste huvikaitsetegevuste  kandjaks on vabaühenduste ja/või külavanemate ühendused (ümarlauad, mõttekojad, kogud jms). Nad esindavad suurema hulga inimeste huve, loovad eelduse kogu valla elanike huvide kaitseks ning kujunevad dialoogi partneriteks kohalikule võimule. 
Arutelud kaheksal teemal, mis on kogukondadele olulised. Eesmärk oli leida antud teemade valupunktid, pakkuda lahendusi ja kaardistada võimalikud elluviijad.
1.       Turvalisus – Raivo Küüt, Eimar Veldre, Siseministeerium
2.       Energiad – Aare Vabamägi, EMOL
3.       Vabatahtlikud, kaasamine – Eha Paas, Liikumine Kodukant
4.       Ettevõtlus ja tööhõive – Rivo Noorkõiv, Geomedia
5.       Kogukonna huvikaitse – Krista Habakukk, Liikumine Kodukant
6.       Pärand ja identiteet – Külli Vollmer, Liikumine Kodukant
7.       Põlvkondade sidusus – Anneli Kana, Liikumine Kodukant
8.       Haridus ja koolitus – Anu Viltrop, Liikumine Kodukant

Vastseliina valla külamajade külastused: KaperaViitka külamajaLoosi Seltsimaja, Voki külamajaVastseliina Piiskopilinnuse peamaja 
Raul Tohv, Vastseliina vallavanem (2012.aastal): 
Külade ühendus on toetanud kohaliku elu edendamist. Nende kaudu on ka projektidele taotlusi tehtud. Ühendus on külavanemaid koos hoidnud, kuid kuna mõnede külade piirkonnad on ise MTÜ moodustanud ja teevad ka projekte, võiks ühendus tegeleda piirkondadega, kus veel külavanemaid ei ole ehk siis jätkata külade organiseerumist, samuti jätkata heakorratöödega tegelemist. Kogukondliku ühendusena võiskid nad ka teenust osutada. Näiteks Loosi kant võiks raamatukoguteenust osutada.

Korraldaja: Eesti Külaliikumine Kodukant, Vastseliina valla külade ühendus
Rahastajad: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Vastseliina vald
Projekt: Suur Peeter ja väike Peeter
Projektijuht: Külli Vollmer; kylli@kodukant.ee; 5114027
Projekti assistent: Aado Kuhlap; aado.kuhlap@kodukant.ee; 5140920

Kärajate korraldustoimkond