Kogukonna pärl on tunnustus, mida liikumine Kodukant annab välja koostöös EV Siseministeeriumiga. Aastal 2014 oli partneriks ka ajakiri National Geographic (NG) Eesti. 

Tiitliga Kogukonna pärl tunnustatakse igast maakonnast ühte PEREKONDA, kes siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevdamisse, toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ja edendanud loodsuhoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut.

Konkurss on toimunud 2012.,  2013. ja 2014. aastal.  

LOE KÕIGEST LÄHEMALT!

pärl on perekond, kes siirast soovist ja