3.11.16

Võrgustiku kommunikatsiooniplaan valmis meeskonnatööna koostöös partnerite esindajatega  Eesti Noorteühenduste Liidust ja Domus Dorpatentsisest.  Eksperdina panustab Ivo Rull. Plaani koostamisega lepitakse kokku Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku ühised kommunikatsiooni  eesmärgid,  tegevused ja vastutajad.  Oluliseks sisendmaterjaliks on valdkonna kommunikatsioonistrateegia, mille on koostanud Praxis Siseministeeriumi tellimusel.

Kommunikatsiooniplaani eesmärgiks on Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku eesmärkide saavutamise toetamine läbi ühtse ja süsteemse kommuniaktsiooni tegevuse.

Kui kommunikatsiooniplaan valmis 2016 aasta esimesel poolel, ühtlasi on alustatud ka selle rakendamist. 

Ühiselt on kokku lepitud kevadised teavituskampaaniad Teeme Ära sündmuse raames mais ning Ühisnädala raames novembris. 4. novembril kaasatakse vabatahtliku tegevuse esile toomiseks riigikogu liikmed vabatahtlikena ühendustesse. Ühisnädala raames toimub kampaania Märka naabrit! ning esitletakse vabatahtliku tegevust tutvustavat multifilmi klippi. 

Kõik, kes soovivad Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku kommunikatsiooniplaani  rakendamisele kaasa aidata on teretulnud sellest teada andma e-postil anu.viltrop@kodukant.ee 

Toimetaja: EHA PAAS