Täiskasvanute hariduse valdkond kuulub Haridus- ja Teadumisnisteeriumi hadlusalasse.

Omame Täiskasvanudhariduse majandustegevuse teatist nr 155017 juhtimise ja halduse öppekavale 

Täiskasvanute koolituse seadus muudatus jõustus 2015 aasta suvel. 

Euroopa Täiskasvanud hariduse manifest ehk  Manifesto for Adult Learning in the 21st Century asub SIIN

Kodukandi Koolituskeskus on Eesti Vabaharidusliit (EVHL) liige. AHL on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

 

Kodukandi koolituskeskus pakub kogemusõppel baseeruvaid koolitusi inimestele, kes tegelevad kogukondadega külade ja ka linnaosade tasandil

Meie koolituste valikus on järgmised teemad:

 • Kuidas luua toimivat ja tegusat kogukonda?
 • Kaasamine ja meeskonnatöö organisatsioonides
 • Mõjus  koostöö külade ja omavalitsuste vahel
 • Külade vahelised koostööühendused
 • kohalikes otsustusprotsessides osalemise võimekuse suurendamine
 • Küla arengukava koostamine ja uuendamine
 • MTÜ juhtimine, õigused ja kohustused
 • Arendusprojektide kirjutamine ja aruandlus
 • Ühenduste majandustegevus sh teenuste väljatöötamine ühenduste poolt
 • Õppereiside korraldamine – kogemuslood Eestis ja välismaal
   
 • Vabatahliku tegevusse korraldamine ühingus ja vabatahtliek värbamine

 

Teemasid saame kohandada vastavalt Teie soovidele. Kirjuta krista@kodukant.ee ja küsi pakkumist!