Projekti lõpuseminar Ruhnus september 2015.
Aeg: 11.-13.september 2015
Koht: Ruhnu vald, Saare maakond
Osalejad: 30 (mentorprogrammi osalejad ja Kodukandi juhatuse liikmed)
Vaata ajakava
Mõtisklused andmebaasist. Anu Viltrop.
Projektis osalejate arvamused:

Kas ja missugust muudatust on see projekt toonud (sinu) külaellu?
Kas ja kuidas on muutunud külade koostöö omavalitsustes?
Missugust projektist saadud kogemust soovid jagada Kodukandi inimestele?
Mis valdkonnale (teemale) peaks külaliikumine keskenduma järgmisel paaril aastal?
Projekti pluss- ja miinuspooled
Kogu projekti tagasiside

 

 

Eesti Külade XI Maapäev toimus 7.-9.augustil Järvamaal, Säreveres.
12 meistrit ja 11 selli oli kohal. 
Vaata lähemalt.
Maapäeva külakogukondade sõnum
Maapäeva Euroopa sõnum
Maapäeva meediakajastused

Meistrite ja sellide õppereis 18.-19.aprillil Harju- ja Raplamaa valdadesse.
Aeg: 18.-19.aprill 2015
Koht: Rae, Saue, Vigala, Märjamaa vald
Osalejad: 30 + KOV ja külade esindajad kohtumistel
Põhiteema: Vabaühenduste võimekuse tõstmine

Vaata ajakava.
Osalejate pilgu läbi
Rae vallast
Saue vallast
Vigala vallast
Märjamaa vallast
Osalejate mõtteid, mida tasuks oma vallas teha.
Pildigaleriid vaata Facebookist

26.märtsil linnade ja valdade päeval Tallinnas Kodukandi töötoa esitlused.
Ajakava

Aktiivne kogukond kui omavalitsuse abikäsi teenuste osutamisel. Kõnejuht Hille Hinsberg
Riina Paluoja, MTÜ Lustivere külaselts, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
–Peeter Leidmaa, MTÜ Metsanurme juhatuse ja Saku vallavolikogu liige, Saku vald, Harjumaa
–Eneli Kaasik, MTÜ Juula Küla Heaks, Tabivere vald, Jõgevamaa
- Maiu Uus, Praxise külalisuurija, uuring "Avalike teenuste delegeerimine vabaühendustele 2014. Vabaühenduste ja KOVide koostöö kohaliku tasandi teenuste osutamisel"

Kohaliku kogukonna ja omavalitsuse koostöö parimad praktikad. Kõnejuht Külli Vollmer
- Madle Lippus, Linnalabor, kogukonnauuring (2014) "Eesti kogukondade hetkeseis" 
–Ave Kruus, Ääsmäe külaselts, Saue vald, Harjumaa
–Mari-Riina Terna, valla arenduse spetsialist, Põlva vald, Põlvamaa

Koostööplatvorm, ühine infoväli. Kõnejuht Ivi Proos.
- Anu Viltrop, Eesti Külaliikumine Kodukant
Kas vabatahtlikud on üle võtmas riiklikku tellimust? Kõnejuht Eha Paas

Meistrite ja sellide ühiskoolitus toimus Avinurme vallas Ida-Virumaal.
Aeg:  9.-10.jaanuar 2015
Koht: Ulvi külamaja, Avinurme Puiduait, Vadi koolimaja, Matsu talu
Osalejaid 33 
Läbiviijad: Krista Pedak, Külli Vollmer, Anu Viltrop, Artur Talvik, Aare Kasemets

Kõlama jäänud probleemid. MIKS?
Ettepanekud kogukondadele ja KOVile.
Ettepanekud riigile ja Liikumisele Kodukant.

Pildigalerii. Fotode autor Aare Hindremäe
Pressiteade

Ajakava

 • Vabaühenduste koostöö. Kuidas muuta kogukondade hääl kõlavamaks  Ulvi ja ümberkaudsete külade koostöö - Krista Pedak, külavanem, külade ühenduse juhatuse liige
 • Kogukonna ja ettevõtjate koostöö. Millal ja miks on ettevõtja nõus külade tegemistele õla alla panema? Eve Strauss, Avinurme Puiduait; Avinurme Elulaadikeskus
 • Kui eestvedaja väsib. Kuidas motiveerida kogukonna eestvedajaid? - Aire Jago, Vadi külavanem (Vaata Aire jago lugu: http://issuu.com/kodukant/docs/k__lavedurid_2013 )
 • Osalemine Avinurme Külavanemate Koja nõupidamisel (avalik arutelu), kohtumine vallavanem Aivar Saarelaga.
 • Projekti „Ärgake, külad!" tegevuste arutelud.
  Mentorprogramm. Meistrite ja sellide omavahelised kohtumised detsembrini 2014. Mis on omavahelise koostöö algusest muutunud (teis endas, teie külas, teie vallas)?Projektist, mida oleme küladest valla kodulehtedelt ja valdadelt teada saanud? Jätkutegevused. Külli Vollmer ja Anu Viltrop.
 • Peeter Vihma ja Artur Talviku dokumentaalfilm „Okupeeri oma müür"
 • Mida saan mina iseenda, oma pere, oma kogukonna, oma riigi heaks teha? Arutelu kogukondade rollist filmiprodustsent Artur Talvikuga.
 • Mis on kogukondade huvikaitse? Kuidas on see külaliikumise tegemistega seotud? Arutelu juht Aare Kasemets. 
  Meediakaja: 
   
   
   

Meistrite ja sellide ühiskoolitus
Aeg:  19.-20.september 2014
Koht: Põlva vald, Vastseliina vald, Piusa Puhkekeskus
Osalejaid 31 
Läbiviijad: Mari-Riina Terna, Kaido Arulepp, Külli Vollmer, Anu Viltrop

Ajakava 
Pildigalerii
Autor Kaja Hiis
Pildigalerii Autor Aare Hindremäe
Põlva valla ja külavanemate ümarlaua koostöö   Mari-Riina Terna, valla arendusnõunik,
Kogukonna arengu protsessid ja huvikaitse roll selles. Osalusdemokraatia - Külli Vollmer, Lianne Teder
Kuidas olla nähtav? Külade tutvustused Wikipedias ja kodulehel - Ivo Kruusamägi, Anu Viltrop
Ühenduste rahastamine- Krista Habakukk, Liikumine Kodukant juhatuse liige
Käisime Põlva valla külades: Taevaskoja, Eoste, Adiste, Lutsu

Mentorite ehk meistrite koolitus
Aeg: 6.juuni 2014 11.00-16.00
Koht: Sirge 2, Tallinn (Omavalitsuste maja)
Osalejad: 12 külade ümarlaudade esindajat-mentorit + korraldajad,koolitajad. Kokku 15 osalejat
Läbiviijad: Anneli Kana, Külli Vollmer, Anu Viltrop, Rivo Noorkõiv 


Ülevaade projektist - Külli Vollmer
Saame tuttavaks. Mina olen mentor  - minu oskused, teadmised,  kogemused, ootused.
Liikumine Kodukant sihid aastaks 2020.
Kes on mentor ja mis on mentorprogramm?  
Regionaalareng: küla, vald, maakond, riik Rivo Noorkõiv
Mentori abi soovivate mentiide valik. Edasine ajakava

Külavanema rollist - Külli Vollmer
Kokkuvõtted päevast. Minu kui mentori roll

Projekti rahastaja: EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel