3.11.16

Arendusprotsessi, mis hõlmab endas kolme kahepäevast koolitusmoodulit ja vahepealseid võrgustiku liikmete teemagruppide kohtumisi, aitab läbi viia MTÜ Moreno keskus . Protsessi käigus luuakse lahe ja usalduslik õhkkond, toetatakse võrgustiku liikmete omavaheliste sisuliste kontaktide tekkimist, sõnastatakse võrgustiku liikmete ühishuvid ja liikmete rollid nende elluviimisel. Protsessi käigus toimuvatel kohtumistel käsitletakse valdkonna päevakajalisi teemasid ning projekti meeskonna poolt vormistatakse ja tegeldakse liikmete poolt püstitatud probleemide ja ettepanekutega edasi (vajadusel vormistatakse ettepanekud, koostatakse pöördumised jne.). Nimetatud tegevusse kaasatakse ka EMSL, kelle peaülesanne on huvikaitse ning antud projekti kaudu saame vabatahtliku tegevuse valdkonna osas luua uut sünergiat.

Arendusprotsessi käigus on toimunud järgmised kohtumised:

 5 ja 6    november 2015: Võrgustiku meeskonnakoolituse I kokkusaamine

Esimesel koolitusmoodulil keskendusime ennekõike endile ja omavahel tuttavamaks saamisele. Sest kuigi võrgustikus on organisatsioonid, siis organisatsioonide taga on inimesed, kellest tegelikult suhtlemine ja koostöö alguse saavad. Pildid koolitusest

18 ja 19 veebruar 2016   Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku visiooni, ehk mida me tegelikult Eestis tahame vabatahtliku tegevuse osas saavutada. Kokkuvõtte leiad siit 

19 ja 20 mai 2016 Meie rollid  ja vastutus võrgustikus KUTSE

6. oktoobril toimus võrgsutiku ühine kohtumine, kus lihviti veel koostöökokkulepet ja arutati sügiseseid tegevusi.

23. novembril toimub siseministeeriumi saalis võrgustiku eestvedamisel Vabatahtlike kaasajate päev KUTSE leiad siit

Võrgustiku koostöölepinguga saad tutvuda siin

Koolituspäevade vahel toimub võrgustiku töö viies teemagrupis. 

Teemagruppide idee on pakkuda võrgustiku liikmetele võimalust endale kõige enam kõnetataval teemal arutleda ja ühiselt ka midagi ära teha: leida lahendusi, algatada midagi, teha ettepanekuid seadusandlusesse jne. Kindlasti ei pea leiutama midagi uut, julgelt võib teemagrupis oma ühenduse näitel, juba algatatud tegevust, küsimust aruteluks pakkuda ja nii kaasata teisi oma tegevusele laiema kõlapinna andmiseks. Teisalt aitavad teemagrupid  võrgustiku liikmetel omavahel paremini tuttavaks saada, seda siis üksteisele külla sõites ja üheskoos arutledes. 

TTeemagrupid on avatud, huvilistel palun anda märku eha@kodukant.ee 

1.      Teemagrupp - Kommunikatsioon  (märksõnad mis koolitusel koorusid – multifilmi tegemine kasutades loodud vabatahtlike portreesid, edasi arendada ühtset vabatahtliku tegevuse visuaali, üle vaadata meie Värav, käsiraamt jne.) Vaata arutelu hetkeseisu 

2.      Teemagrupp  - Hoidmine (märksõnad, mis koolitusel koorusid -  vabatahtlike kaasajate hoidmine, kaasajate vaimne tervis , koolitused , sisekommunikatsioon , vabatahtlike kaasajate arengu toetamine, teadusuuringud) Vaata kokkuvõtet

3.      Teemagrupp - Eksistentsiaalsed teemad  ja tugistruktuurid ühildatati - uus teemagrupi nimi Kitsaskohad   (märksõnad, mis koolitusel koorusid – kelle omand on vabatahtlik, kes on täna võrgustikust puudu, Töötingimuste loomine ja arendamine , Uuring VT majanduslikud mõjud kogukondadele, Püsivabatahtlik versus uudisimutseja, kes me oleme, vabatahtlike elukaar  Vaata kokkuvõtet 

4.      Teemagrupp - Tunnustus   (märksõnad, mis koolitusel koorusid - Mitte ainult tänukiri, tunnustus kui protsess, tunnustus on ka kui partnerlus)  Vaata kokkuvõtet

 

Toimetaja: EHA PAAS