Liikumine Kodukant koostööpartnerid
Ministeeriumid, asutused

Kodukandi toetusrühm Riigikogus
Justiitsministeerium
Põllumajandusministeerium
Siseministeerium

Vabaühendused
Leader tegevusgrupid
Leader oskab koostööd teha omavalitsustega ja neis tegutsevate ettevõtjate ja vabaühendustega. Kodukant on jalad tugevalt maha saanud kogukondades, ühe jalaga toimetame ka omavalitustega, aga ettevõtjad on meie avastamisrõõm uuel perioodil. Küladel on neilt nii mõndagi õppida.
Teeme Ära
Teeme Ära teeb suuri tegusid Eestis ja maailmas. Siiani oleme maailma koristamisse veel vähe panustanud, aga oleme agarad sõna levitajad oma koostööpartneritele Euroopa Liidus.Teeme Eesti puhtaks, siis aitame ka maailma koristada.
Eesti Maaomavalitsuste Liit 
Hea naaber Omavalitsusmajas ja koostööpartner erinevates projektides. Meie suuname pilgu küladele, nemad valdadele.
Eestimaa Looduse Fond
J
uba viiendat aastat oleme koostööpartnerid Teeme Ära talgupäeva korraldamisel, kus ELF on eestvedaja ja meie maakondades tagantlükkajad.
Linnalabor
Meie vaatame, mida teevad külakogukonnad, nemad uurivad linnakogukondi.