EESTI KÜLADE XII MAAPÄEV  2017 Vana- Võidu, Viljandimaa 

Täpsem info peatselt.

Maapäeva üldjuht 

Terje Trochynskyi
terje@kodukant.ee 

 

Eesti Külade MAAPÄEV ehk külade parlament on külaliikumise suursündmus, mille eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Maapäeva kaudu jõuab maa- ja külaelu edendajate hääl kogukondadesse, omavalitsustesse, Riigikokku ja ministeeriumidesse ning rahvusvahelisele tasandile.
Kümne Maapäeva kokkuvõtteid loe trükisest
"Eesti külade kümme Maapäeva".

XI Maapäeva "Kuulakem, külad kõnelevad!" arutelude põhifookuses olid tööhõive, elukestev õpe, turvalisus ning linna- ja külakogukondade koostöö ning Euroopa poliitikate mõju külades.

XI Maapäeva pildigaleriid: 

7.august 2015

8. august 2015  

9. august 2015

Lisainfo:

Eha Paas, Maapäeva üldjuht eha@kodukant.ee

Janika Savi, Maapäeva assistent, kodukant@kodukant.ee

Riina Trumm, Järvamaa Kodukant, triina01@hot.ee

Anneli Kana, Maapäeva rahvusvahelise programmi korraldus, anneli.kana@kodukant.ee