Eesmärk: tuua esile ning avaldada austust ja tänu inimestele, kes on vabatahtlikult panustanud Eesti ühiskonna arengusse. Keskendume vabatahtliku tegevuse mitmekesisuse esiletoomisele. Tänavu annab EV President tunnustuse üle 4. detsembril Estonia Teatri Talveaias. 

Tänavused tunnustuse saajad ja nende kirjelduse leiad Vabatahtlike Väravast.

Tunnustuse andmist toetab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.