Eesmärk: tuua esile ning avaldada austust ja tänu inimestele, kes on vabatahtlikult panustanud Eesti ühiskonna arengusse. Keskendusime vabatahtliku tegevuse mitmekesisuse esiletoomisele, Tunnustuse annab üle EV President 4. detsembril Estonia Teatri Talveaias.

Vaata ka eelmise aasta tunnustuse kokkuvõtet - Märka vabatahtlikku Gala 2015!

 

Tunnustamine toimub kolmes kategoorias:

  •  vabatahtlik

Tunnustame vabatahtlikke, kes panustavad järjepidevalt Eesti ühiskonna arengusse. Tänavu saavad tunnustuse:

Henno Sepp

Anžella Kaljula

Misso Vabatahtlikud

Karl Kirt

Rita Goruškina

Kalju Komissarov

Norman Aasma

Evar Ojasaar

Kersti Urbala 

  • vabatahtlike kaasaja, juhendaja

Tunnustame vabaühendusi või inimesi (juhendajaid), kes on järjepidevalt vabatahtlikke kaasanud, hoidnud ja innustanud. Tänavu saavad tunnustuse:

Eesti Pagulasabi

Rainer Rahasepp, Politsei -ja Piirivalveamet, Lõuna prefektuur

Riina Solman

Siim Rohtla

Eesti Väitlusselts

  •   ettevõte või asutus

Tunnustame ettevõtet või avaliku sektori asutust, mis soodustab OMA TÖÖTAJATE vabatahtlikku tegevust vabaühendus(t)es või algatustes. Tänavu saavad tunnustuse:

Stillabunt OÜ

KPMG Baltics OÜ

Lähemalt saad lugeda tunnustuse saajatest Vabatahtlike Väravast

Igaüks võib olla vabatahtlik, olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest. Põhiline on tahe ning enda jaoks sobivate võimaluste leidmine.

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks.
Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, ennast arendada ning avardada oma maailmapilti.

 

Kanditaate sai tunnustusele esitada 10. septembrist kuni 10. oktoobrini. Tunnustuse saajad otsustas hindamiskomisjon, kuhu kuulusid :

Pirkko Valge – Heateo Sihtasutus
Aveli Ainsalu - Siseministeerium
Krista Habakukk – Eesti Külaliikumine Kodukant
Erki Holmberg – Presidendi kantselei
Maria Laanjärv – Vabaühenduste Liit EMSL
Mari-Liis Dolenko – Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Jaanika Toome - Maakondlike arenduskeskuste esindaja
Kristiina Esop - Vastutustundliku ettevõtluse foorum

 

Vabariiklikku tunnustust "Märka vabatahtlikku!" korraldatakse 2016. aastal Eesti Külaliikumine Kodukant poolt. Esmakordselt anti tunnustus välja 2005.aastal. Tänaseks on tunnustuse saanud 319 inimest. 

Tunnustuse väljaandmis toetab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:

Eha Paas
projekti „Märka vabatahtlikku!" projektijuht
+372 517 0214
eha@kodukant.ee

Anu Viltrop
projekti „Märka vabatahtlikku" assistent
+372 5665 9118
anu.viltrop@kodukant.ee