Tuhanded külad, tuhanded talud
laiali Eestimaal.
/Eestimaa, M.Zilmer/

MENTORPROGRAMM "Meistrid ja sellid"  ärgitas koostööle piirkondi, kus olid olemas aktiivsed külade eestvedajad. Kodukandi meistrid olid abiks juba tegutsevate külade ümarlaudade kogemuste tutvustamisel ja uute ümarlaudade tekkimise toetamisel.
12 külade ümarlaua esindajat olid mentoriks ehk meistriks 12 aktiivsele külaelu eestvedajale ehk sellile. Omavahelised kohtumised toimusid juunist 2014 septembrini 2015. Tulemustest tehti kokkuvõtted lõpuseminaril Ruhnus (11.-13.september 2015).

Projekti rahastaja: EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Vaata mentorprogrammis osalevaid paare.

Tutvu ülevallaliste külade koostööühendustega.
Pilte kohtumistest vaata pildigaleriist

2014.aasta lõpuks oli loodud Saue valla külade ümarlaud, Lääne-Nigula külavanemate ümarlaud ning Kolga-Jaani külade kärg. Koos oli käinud Tabivere valla külade ümarlaud. Lääne-Nigula vallas oli kinnitatud külavanema statuut.

Meistrite ja sellide kohtumised aastal 2014

Suuremad kohtumised aastal 2015

jaanuar

 • 9.-10.01 kohtusid meistrid ja sellid ühiskoolitusel Avinurme vallas. Loe lähemalt.
 • 23.01 toimusid Raplamaal Kädva külamajas Liikumise Kodukant tuleviku töötoad. Osalesid ka meistrid-sellid Harju-, Hiiu-, Ida-Viru-, Rapla-, Tartu-, Saare-, Viljandi- ja Võrumaalt. Tutvu kokkuvõtetega.
 • 31.01 said Turba kultuurimajas kokku Nissi valla elanikud, kes kuulasid huviga Kadri Tillemanni ülevaadet Saue, Nissi ja Kernu valla liitumisläbirääkimiste hetkeseisust. Oma kogemusi valdade ühinemisest ja kogukondade rollist selles jagasid Lea Lai Lääne-Nigula ja Triin Matsalu ning Urmas Kristal Märjamaa vallast. Kohtumist korraldas Olvia Laur. Kõik vallad on osalised ka Ärgake, külad!  mentorprogrammis. Kokkusaamisel osales ka projektijuht Külli Vollmer.
 •      

veebruar

 • 6.02 kohtus projektijuht Külli Vollmer Saarermaal Lääne-Saare valla arendusspetsialisti Katrin Saguriga, kes võtab lapsepuhkusele jäävalt Jaanika Tiitsonilt üle selli teatepulga. Lääne-Saare valla mentoriks on Märjamaa vald. 
 • 13.02 said Raikküla vallas kokku meistrid Maiu Mäe ja Tiina Kask (Albu vald) ja sell Artur Vorontsov (Raikküla vald). Kohtuti vallavanem Anne Leht´iga ning volikogu esimehe Anne Kalfiga, peeti plaani, kuidas väikeses omavalitsuses kogukondi aktiveerida. Kohtumisel osales ka Külli Vollmer Liikumisest Kodukant. 
 •     
 • 26.02 kohtus projektijuht Tartus meister Külli Panniga. Arutati koostöövõimalusi ka teiste piirkondade mentorpaaridega.
 • 27.02 toimus Hiiumaal Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse "Külarahva foorum". Foorumi kutsus kokku Hiiumaa Kodukant Ester Tammise eestvedamisel, päevajuht oli Jaan Urvet Ruhnu vallast. Koos olid külade esindused, esindajaid oli ka omavalitsusest, maavalitsusest ja arenduskeskusest. Arutelu olid kuulamas ja oma mõtteid jagamas Riigikokku kandideerijad. Liikumise Kodukant esindajana oli kohal Külli Vollmer.

märts

 • 20.märtsil käisid Raikküla valla külade esindajad vastuvisiidil Albu vallas. Kohtumist korraldasid meistrid Maiu Mäe ja Tiina Kask ning sell Andrei Vorontsov.
 • 25. ja 26.märtsil toimusid Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses 11. Valdade ja Linnade Päevad. Liikumine Kodukant tutvustas töötoas Kogukonnad koostöös omavalitsusega ka projekti Ärgake, külad! kogemusi ja parimaid praktikaid. Oma kogemusi jagasid sell Eneli Kaasik (Tabivere vald), Ave Kruus (Saue vald) ja Põlva valla esindaja Mari-Riina Terna. Sotsioloog Ivi Proosi eestvedamisel räägiti ühtsest infoväljast, Anu Viltrop tutvustas Kodukandi uut tööriista - külade andmebaasi, mis on loodud valdade kodulehelt saadud andmete põhjal. Töötubades osalesid ka Urmas Kristal (Märjamaa vald), Aado Kuhlap (Vastseliina vald), Lea Lai (Lääne-Nigula vald).
  Kõik esitlused leiad
  siit. 
 •    

aprill

 • 18.-19.aprillil meistrite ja sellide õppereis Harju- ja Raplamaal. Tutvuti Rae, Saue, Vigala ja Märjamaa vallaga. Kõik neli omavalitsust osalevad ka "Ärgake, külad!" mentorprogrammis. Osalejaid oli 30. Vaata kava. Loe lähemalt. 
 • 25.-26. aprillil käisid Vastseliina valla külade ja omavalitsuse esindajad Kolga-Jaani vallas. Omavahel kohtusid ka kahe valla juhid. Kokkusaamist korraldasid meister Aado (Vastseliina) ja sell Taavet (Kolga-Jaani). 
 • 27. aprillil toimus Harku valla külade ümarlaud, kus külalisena osales Heleri Wazza (Halinga vald), kelle mentoriks on Andrus Saliste Muraste külaseltsist.

mai

 • 7.mai - Liikumine Kodukant üldkogu, kus juhatusse valiti mentorprogrammis osaleja Lea Lai. Külli Vollmer tutvustas Kodukandi uut tööriista - külade andmebaasi.
 • 9.mai - Lea Laia eestvedamisel tutvusid üheksa Lääne-Nigula valla külade esindajat Saku vallas Üksnurme ja Metsanurme külaseltsi ja Saue vallas Äasmäe ja Tagametsa külaseltsi tegemistega.
 • 18.mai tutvustas külavanem Aare Hindremäe Lau küla Aasta küla 2015 hindamiskomisjonile.
 • 20.mail oli Asta küla 2015 hindamiskomisjon Viljandimaal Suure-Jaani vallas Võhmakülas (külavanem Külli Hiiemäe-Metsar), Jõgevamaal Tabivere vallas Juula külas (külavanem Eneli Kaasik) ja Põlvamaal Põlva vallas Taevaskoja külas (külavanem Ahti Bleive)
 • 20.mail korraldas sell Heleri Wazza Libatse külas infopäeva, kus oma tegemistest rääkis Muraste külaseltsi eestvedaja, meister  Andrus Saliste, Pärnumaa Kodukandi tegemisi tutvustas Krista Habakukk.
 • 23.mail toimus Lehetu külakeskuses infopäev valdade ühinemisest. Saue vallavanem Andres Laisk rääkis ühinemise hetkeseisust ja vastas osalejate küsimustele. Mentorprogrammi liikmetest osalesid arutelul Lehetu külaseltsist ning Ääsmäe külakogu esindajad.
 • 26.mail tutvustas Aasta küla 2015 hindajatele külade tegemisi Järvamaa Albu valla Kaalepi küla (eestvedajad Maiu Mäe ja Tiina Kask)
 •                       

juuni

 • 9 juunil kohtus meister Külli Pann sell Kateriina Puusepaga Tartus. Kaardistati suvesündmused, tehti vahekokkuvõte toimunust.
 • 16.juunil toimus Säreveres Maapäeva korraldustoimkonna koosolek, kus osalesid ka Ärgake, külad! projekti liikmed, kes abistavad korraldajaid kärajate kärgede ja Elava raamatukogu läbiviimisel. 
 • Harjumaa Kodukandi juhatuse esimeheks valiti Andrus Saliste, juhatusse kuuluvad mentorprogrammis osalevad Ave Kruus, Margus Laula, Kaire Nuut ja Anneli Kubbi.
 • 26.juuni - Ühendus Kodukant Viljandimaa juhatusse valiti Taavet Tatar.
 • 29.juunil oli Aasta küla 2015 hindamiskomisjon Saaremaal Lääne-Saare vallas Leedri külas (eestvedaja Jaanika Tiitson)
 • 30.juunil tutvusid Aasta küla hindajad Hiiumaal Kassari saare küladega Käina vallas (eestvedajad Liisi Kummer-Leman, Margit Kääramees). Ester tammis oli kohal.

juuli

 • Meister Krista Pedak ja projektijuht Külli Vollmer kohtusid 7.juulil Avinurmes. Teemaks külavanemate andmebaas ja Maapäev.
 • Sell Kateriina Puusepp arutas projektijuht Külli Vollmeriga Võrumaa delegatsiooni osalemist Maapäeval. Kohtuti nii Tartus (14.07) kui Tallinnas.
 • 17.juulil kohtus Kateriina Puusepp meister Külli Panniga Tartus, osaleti külade esitlusel Raekoja platsil.
 • Külli Vollmer kohtus 17. ja 18.juulil Hiiumaal Kassaris Ester Tammisega jt külaelu edendajatega. Teemaks külade koostöö.
 • 25.juulil toimusid sell Ave Kruusi jt külaelu edendajate eestvõttel Saue valla Ääsmäe ja Tagametsa külas Avatud külaväravad. Osalesid ka Rome ja Urve Mukk Kuhjaverest, Olvia Laur Nissist ja Anneli Kana Liikumise Kodukant juhatusest. 

august

 • 6.augustil kotus Külli Vollmer Maapäeva Võrumaa delegatsiooni juhiga Võrus ja Vastseliinas
 • 7.augustil külastasid sell Kateriina Puusepa eestvedamisel Võrumaa esindajad Järvamaal Ambla, Roosna-Alliku ja Türi valla külasid.
 • 8.augustil kohtus Aare Hindremäe Kohtla vallavanema Etti Kagaroviga ja sell Kersti Tammesaarega Järvamaal. Lepiti kokku külaskäik Kohtla valda.
 • 7.-9.august osalesid 12 meistrit ja 11 selli Eesti Külade XI Maapäeval. Loe lähemalt.
 • 14.-15.augustil oli Paides III Arvamusfestival. Andrus Saliste osales teemalava arutelul, Eneli Kaasik aga Ühisvõte filmimisel.
 • 15.augustil toimus Kuhjavere külas XI külateatrite festival. Meister Romeo eestvedamisel. Külas käis ka Ääsmäe külaseltsi esindus.
 • Lea Lai viis oma valla aktiivsed eestvedajad 21.augustil tutvumisreisile Juula külla, kus kohtuti külavanema Eneli Kaasikuga.
 • 27.-28.augustil kohtus Aare Hindremäe koos Lau küla ja Kehtna valla esindusega Kohtla vallas Kersti Tammesaare ja Kaja Niinlaupiga. Tutvuti valla tegemistega, jõuti isegi Narva.

 

september

                 Foto: Kaja Niinlaup