Kadrina valla külade ühendus

Anastasia Mägi
MTÜ Kadrina Valla Külade Ühenduse juhatuse liige
Kirja pandud detsember 2012

MTÜ Kadrina Valla Külade Ühendus kasvas välja "Neeruti Seltsi" külaliikumisest ja see asutati 17.aprillil 2007 aastal, registrisse sai kantud sama aasta 09. mail. MTÜ peamisteks tegevusteks on külade elanike teadmisi laiendavate tegevuste korraldamine; koostöö arendamine Kadrina valla ja teiste piirkondade organisatsioonide, liikumiste ja ettevõtetega; projektide koostamine ja esitamine toetusfonidele ja nende elluviimine põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Ühenduse sihtgrupiks on Kadrina valla külade elanikud. Vallas on 37 küla, neist 22 on MTÜ-s esindatud läbi liikmete. Liikmeid on MTÜ-s 30, kellest 7 on juhatuses ja 2 revisjonikomisjonis. Liikmete endi tegevusaladeks on turismindus, põllumajandus, loomakasvatus, haridus, käsitöö, kaubandus, metallitööstus ja ka poliitika, kuna nende seas on mitu volikogu liiget ning Ühendus on esindatud valla küladekomisjonis. 

Alates 2007 aastast oleme läbi viinud mitmeid ettevõtmisi. 2007 aastal toimus esimene sündmus "Pere Päev Ohepalu külas" ning alustasime isesseisvalt korraldama konkurssi "Kaunim talu, küla ja eramu", mida eelnevalt korraldas Neeruti Selts ning mis toimub nüüd igal aastal. 2010 aastal kujunes välja konkursi auhinnaks sepistatud lill, mida on võimalik kinnitada kuhu iganes võitja seda soovib.                   

Läbi viidud külapäevad toimusid 2009 aastal Vohnja külas, 2011 Orutaguse külas ja 2012 Vaiatu külas. 

Alates 2008 aastast oleme läbi viinud õppepäevi valla lastele. Kadrina valla laste õppepäevad Vihula ja Haljala valdadesse 2008, osales 40 last, Kadrina valla laste õppepäevad Oandus 2009, osales samuti 40 last, Kadrina valla laste õppepäevad Sagadis ja Altjal 2010, osales 25 last, Kadrina valla laste õppepäevad "Looduse ilu ja võlu" 2011,osales 20 last ja tänavu aasta Kadrina valla laste harrastusfotograafi õppepäevadel osales 40 last. Aastast 2009 oleme tegevusaastat lõpetanud Tänauavalduse õhtuga, kus tunnustame ja täname tegusaid valla elanikke. 

Nende aastate jooksul oleme koostööd teinud Kadrina vallavalitsusega, Kadrina Keskkooliga, Kadrina ja Läsna rahvamajade ja Ridaküla seltsimajaga, Kadrina, Hulja ja Viitna raamatukogudega, Kadrina Kommunaaliga, Kadrina Konsumiga, Vohnja lasteaed-algkooliga, HAKA-Plast OÜ-ga, Sagadi ja Palmse mõisatega, Oandu RMK-ga, Altja Toomarahvataluga, Karepa Seltsiga, Neeruti Seltsiga, Tapa Autobussipargiga, Õnnela Külalistemajaga, Vaksali Trahtriga, Arturi šašlõkibaariga, Pomemet OÜ-ga, Tiigisaare MTÜ-ga, Läsna näitetrupiga, Orutaguse-Saukse Seltsiga ning paljude teiste tegusate inimestega. 

Ühenduse arengu võimalused on kaasata esindamata valla alevikud ja külad oma tegevustesse, korraldada õppereise ja koolitusi valla elanikele, koostada korralik liikmete ja koostööpartnerite andmebaas, julgustada elanikke tegema rohkem erinevaid ühisüritusi (talgud, laadad, festivalid jms.) ning olla külade esindaja koostöös vallavalitsusega erinevates küsimustes.

Aivar Lankei, vallavanem (detsember 2012): Tervikuna on Kadrina valla seltside aktiivsus väga kõrge, vaatamata sellele, et enamikes külades puuduvad külavanemad. Külade ühendus sai loodud ambitsiooniga tekitada katusorganisatsioon mitte ainult kultuuri ja vabaaja ürituste korraldamiseks vaid kõikide (teed, ühistransport, ühisprojektid, sotsiaalküsimused) külasid puudutavate probleemide lahendamiseks. Niikaugele siiski veel jõutud pole. Ilmselt on selleks vajalik oluliselt suuremate ressursside (raha ja inimesed) kaasamine. Samas selles suunas liigutakse. Väga suureks eduks pean lastelaagri korraldamist, ideaalis võiks see toimida kogu suve (juuni lõpp-augusti keskpaik). Oluline on ära märkida, et Külade ühendus aktiviseeris „uusi inimesi" meie väljakujunenud aktiivsete tegijate kõrvale.