Vigalal pole viga

Liina Kikas
MTÜ Vigala Külade Ümarlaud juhatuse liige
Kirja pandud detsembris 2012

Vigala vallas on 27 küla, kuid külavanemad on valitud alla poolte. Kahel külal on külavanem kahe küla peale. Väiksemates külades elatakse aastaringselt kolmes- neljas talus, valdavalt elab vanem generatsioon. Suveperioodil elavneb külaelu suvitajate ja maakodudes puhkavate inimeste arvelt ning ka tänu suurüritustele, mis on traditsiooniks saanud (Hard Rock laager). Nooremaid inimesi liigub kooliperioodil tänu Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolile. 

Kodukandi projekti „Säde Küladesse" raames sai kaks aktiivset külaedendajat külavanema tunnistuse ning koostöös EMSL-i algatatud projektiga „Küladesse külla" hakkas ka Vigala külaelu elavnema. 

Aktiivseks külaelu käivitusaastaks võib pidada 2007 aastat, sest just sel aastal asutati seltsing „Vigala Külade Ümarlaud" ning toimus mitmeid infopäevi, koolitusi, koosolekuid ja väljasõite. Võin väita, et see traditsioon on jätkunud tänaseni. Hakati valima külavanemaid ja looma seltse ja seltsinguid. Ka seltsingust „Vigala Külade Ümarlaud" sai registreeritud mittetulundusühing ning koostöö vallaga muutus veelgi aktiivsemaks. Võib öelda, et suhetes omavalitsusega võetakse ümarlaua arvamust ja nõu kuulda. Koostöös on kirjutatud mitmeid projekte ning korraldatud ühisüritusi. Mittetulundusühingut juhib kolmeliikmeline eestseisus ja liikmeteks on kõik külavanemad ning aktiivsed sädeinimesed. 

2008 aastal valmistati MTÜ eestvedamisel külavanema kaelaraha, mida külavanem võib uhkusega kanda pidulikel sündmustel. Samuti saab värske külavanem ka tunnistuse, mis tõendab külavanemaks valitud saamist.

 

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud korraldab suviti ühe väljasõidu , et vaadata oma silmaga mujal külades toimuvat, mitmel korral oleme käinud erinevatel laatadel - Jäneda, Palamuse, Küüslaugufestival. Samuti on aktiivsed külavanemad organiseerinud oma küladega ekskursioone. Külade päevad toimuvad suviti ühel aastal Kivi-Vigalas ja teisel Vana-Vigalas. Oleme pakkunud erinevaid tegevusi ja õpitubasid sel päeval. Valitakse ka kangem küla ning rändauhinnaks on suur saunakapp. 

Meil on kasutada renoveeritud külade keskus Kivi-Vigalas ning oma tegemisis oleme nõus alati tutvustama huvilistele. MTÜ Vigala Külade Ümarlaud seisab hea selle eest, et Vigala valla külaliikumine oleks jätkusuutlik ning tegus.

Priit Kärsna, vallavanem (detsember 2012): Vigala Külade Ümarlaud koondab valitud külavanemaid ja teisi aktiivseid inimesi, kes soovivad oma kodukohas midagi ära teha. See on suhtlus- ja infokanaliks vallavalitsuse ja külade vahel. See on võimalus edastada ja saada tegelikkusele vastavat infot. See on võimalus kasutada rahalisi vahendeid otstarbekalt ja kaasata läbi ümarlaua projektide ka fondide vahendeid.

Vaata ka Külakiri detsember 2012