Kodukandi juhtimises tehti ühehäälselt muudatus kevadel 2016. 3-aastase töö lõpetas 5-liikmeline vabatahtlik juhatus ning otsustati valida palgaline väiksemakoosseisuline juhatus ning nõuandev kogu nimega Nõukoda. 

Kodukandi Nõukotta kuuluvad  5 inimest liikemskonna esindajatena ning lisaks neile meie tegevusvaldkonnaga seotud ekseprdid. 21. mail 2016 valitud nõukoja liikmed on:

Enn Sarv- liikmete esindaja Viljandi-, Tartu- ja Pärnumaalt

Tiia Mettus - liikmete esindaja Järva-, Harju- ja Raplamaalt

Ester Tammis- liikmete esindaja Hiiu-, Saare- ja Läänemaalt

Liia Lust - liikmete esindaja Jõgeva, - Lääne-Viru ja Ida-Virumaalt

Katerina Puusepp - liikmete esindaja Võru-, Valga- ja Põlvamaalt

Anzori Barkalaja - hariduse- ja kultuurivaldkonna ekspert

Ivi Proos - sotsioloog ja majandusekspert