Koolituskeskuse nõukogu rolliks on juhataja nõustamine koolituskeskuse arendustegevustes. 

 

Nõukogu koosseis alates 19.08.2014:

 

Krista Habakukk - juhatuse esindaja
Heleriin Jõesalu - koolituse ekspert
Riina Trumm - liikmete esindaja
Ivi Proos - koolitajate esindaja
Ene Sarapuu - liikmete ja kogukonna arengu konsulentide esindaja