Tantsivate külavanemate selts

Maal elades adud rohkem kui mujal, et õigel kodanikul pole vaid õigused vaid on ka kohustused. Sa ei saa päevagi elada kapseldunult, suhtlemata, aitamata … 
Soov ise panustada oma külade elukvaliteedi parandamisse oligi põhjuseks, miks Põlva valla üksteist külavanemat pea aasta tagasi oma seltsi moodustasid. Põlva valla külavanemate selts käib koos vähemalt kord kvartalis, rotatsiooni korras on võõrustajaks iga külavanem. Võõrustaja tutvustab oma küla ja selle tegemisi, koos arutatakse probleeme ja planeeritakse – korraldatakse ühiseid ettevõtmisi. Seltsi liikmed valivad endi hulgast usaldusisiku, kes juhib seltsi tööd. Usaldusisik valitakse üheks aastaks.

Inspiratsiooni kogumine seltsi töö korraldamiseks ja külaelu aktiviseerimiseks algas möödunud suvel Harjumaalt. LEADER projekti abil korraldas Põlva Vallavalitsus külavanematele tutvumisreisi Saku ja Rae valla aktiivsetesse küladesse. Lisaks nähtud ja kuuldud headele näidetele oli selle kahepäevase reisi väärtuseks ka külavanemate omavaheline suhtlemine. 
Külavanemad kogunevad tantsutrenni! Alati ei pea kokku tulema vaid tähtsateks koosolekuteks. Põlva valla külavanemad said nõusse maakonna parima tantsutreeneri Andre Laine ja tantsutrennid algasid. Vaid meestest koosnev tantsutrupp tegi oma esimese etteaste Põlva Valla 20 juubelipeol. See oli üllatus, see oli pikk aplaus ja see oli kuulsuse algus. Vaid mõni kuu hiljem osalesid tantsivad külavanemad juba Ruusal meestetantsu festivalil ja lõikasid seal loorbereid. Ilmselt toob uus sügis kaasa ka uue tantsukava. 
Ühine puuriit valmis külmal detsembrikuu päeval kiiresti, sest külavanemad ei pea paljuks minna appi neile kes hädas. Põlva valla väikest Himmaste Algkooli tabas õnnetus – raske lumi hävitas kuurikatuse ja talvepuid polnud kusagil hoida. Aktiivsete lastevanemate eestvõttel saadi järgmiseks talveks koolile uus puukuur ning külavanemad ei kahelnud pakkuda oma abi väiksele koolile ning kargest pühapäevast sai töine ja tegus päev.

Väike algatus, mis neli aasta tagasi tõi sportlikuks mõõduvõtuks Mammastesse kokku aktiivsemad külad oli selleks aastaks kasvanud juba suureks ülevallaliseks kogupere päevaks. Selle väikse algatuse suure tulemuse märksõnaks on Põlva valla ja külavanemate hea koostöö. 
Mäng, mis pani külaelu kihama on võrkpall. Külavanemate seltsi algatusel toimusid sellel suvel Põlva valla karikavõistlused võrkpallis, kus võistlesid üheksa küla võistkonnad. Kuigi karikas on võitjameeskonnale juba üle antud, ei vaibu mänguhoog. Paljude valla noorte suveõhtud mööduvad jätkuvalt volleplatsil. 
Helista sõbrale, sest ta mõistab, aitab ja annab nõu. Külavanemate seltsist on saanud kokkuhoidev seltskond. Kohe kindlasti ei kohta enam sellist suhtumist, et ah, see on teise küla mure, mis see minusse puutub. Mured on ühised ja ühe küla edu on rõõmuks ka teistele. 
Külaelu Põlva vallas on hoogne. Meie vallas on 27 küla. Tänaseks on valitud veel nelja küla vanemad. Nüüd on seltsis juba viisteist külavanemat, kellest vaid kaks on naised. 

Kel meie tegemiste vastu huvi tekkis, leiab külavanemate kontaktid 
siit.
Tulge külla!

Kirja pani Janno Rüütle 
Lutsu küla külavanem 
Põlva valla külavanemate seltsi usaldusisik 
september 2012

Mati Meeliste, Põlva vallavanem (sept. 2012): Põlva vallas on 27 küla, 18 külakogukonda on valinud eneste seast eestvedaja – külavanema. Kultuuri- ja sporditegevuse korraldamine on saanud külavanemate, MTÜ`de ja seltsingute pärusmaaks. Ülevallaliste ürituste korraldamise peakorraldaja rolli on üha enam võtmas külavanemate selts. Osalusdemokraatia edendamise järgmise sammuna kuulub käesoleva aasta juunist vallavalitsusse külavanem. Hetkel toimub valla arengukava kaasajastamine, milles osalevad ka külavanemad. Käesoleva valimisperioodi lõpus sooviks tõdeda, et kõik külad on valinud külavanema, kes oma tegemistes saavad toetuda tegusale meeskonnale. Olen tänulik kõigile, kes on panustanud ohtrasti aega ja energiat külaelu edendamisele.

Vaata "Külakiri" septembrikuu 2012