Projekti meeskonna koosolekud


20.oktoober Tallinn
Osalesid: Anneli Kana, Anu Viltrop, Külli Vollmer, Sirje Ludvig
Arutati: Projekti sisu- ja finantsaruanne, eelarve täitmine, tagasisde küsitluse kokkuvõtted, teavitus kodulehel, infokirjas. 

19.september Piusa
Osalesid: Anneli Kana, Anu Viltrop, Külli Vollmer, Aado Kuhlap
Arutati: Kärajate viimased ettevalmistused

10.september Tallinn
Osalesid: Anneli Kana, Anu Viltrop, Külli Vollmer
Arutati: Kogukonna kärajate viimane lihv, videosalvestuste teenusepakkuja valik
Otsustati: tellida I päeva videoülesvõtted 
Winter Media Group OÜ-lt, II päeva pildid Vastseliina külade ühenduselt

2.september Vastseliina
Osalesid: Anneli Kana, Anu Viltrop, Lianne Teder, Aado Kuhlap ja Vastseliina Külade Ümarlaua esindajad
Arutati: Kogukonna kärajate läbiviimise üksikasju, jagati tööülesandeid ja vastutust

14.august Türi
Osalesid: Anneli Kana, Külli Vollmer, Eha Paas, Tõnu Leitsmaa, Krista Habakukk, Liia Lust
Arutati: Kogukonna kärajate läbiviimist, juhatuse ja meeskonna rolli kärajatel. Tehti ettevalmistusi Arvamusfestivalil osalemiseks.
Otsustati: juhatust esindab Arvamusfestivalil Liia Lust, Kogukonna kärajatel Krista Habakukk, kes veab ka ühte töörühma.


5.august Tallinn
Osalesid: Anneli Kana, Külli Vollmer, Lianne Teder
Arutati: kogukonna kärajate osalejate tutvustuse ja töörühmade läbiviimist, korralduslikke küsimusi
Otsustati: Töörühmade läbiviimise üksikasjad arutada läbi septembri alguses Vastseliina külade ühendusega kohtumisel.

21.juuli Tallinn
Osalesid:  Anneli Kana, Külli Vollmer, Mati Ulm, Eha Paas, Rivo Noorkõiv, Tanel Talve
Arutati: Arvamusfestivalil läbiviidava arutelu Kogukonnaga või kogukonnata teemapüstitusi, rollide jaotust, visuaali, osalejate kaasamist.
Otsustati: Kogukonnaga teemal räägib Tanel Talve, kogukonnata teemal Mati Ulm, Kodukandi vaadet teemadele annab Anneli Kana. 

18.juuni Põlva
Osalesid: Külli Vollmer, Aado Kuhlap
Arutati: kogukonna kärajate läbiviimist, II päeva külamajade külastust

6.mai Vastseliina
Osalesid: Raul Tohv, Aado Kuhlap, Vastseliina Külade ühenduse liikmed, Anneli Kana, Külli Vollmer, Tanel Talve, Kateriina Puusepp
Arutati: kogukonna kärajate ajakava, jagati omavahelised ülesanded ja vastutused, tutvuti rahvamaja ja Piusa ürgoru puhkeksekuse võimalustega
Otsustati: I päeva korraldusega tegeleb Vastseliina, sisuga Liikumine Kodukant, II päeva külamajade külastuse programmi ja toitlustuse korraldab Vastseliina külade ühendus. Osalejate teavituse ja registreerimisega tegeleb projektijuht.

30.aprill Särevere 
Osalesid: Aado Kuhlap, Anneli Kana, Külli Vollmer, Liia Lust, Anne-Ly Aalde, Ene Sarapuu, Kerttu Rünkorg
Arutati: valde küsimustik. huvikaitseühenduste küsimustik, osalemine Arvamusfestivalil
Otsustati: 12.mai avada küsitlus valdades tegutsevatele huvikaitseühendustele. Info saadab projektijuht otse ühenduse kontaktisikule. Kodukandi teema Arvamusfestivalil on Kogukonnaga või kogukonnata.

26.aprill Tartu
Osalesid:  Anneli Kana, Külli Vollmer, Tanel Talve, Riina Trumm, Sulev Valner, Reet Kokovkin
Arutati: Arvamusfestivali regionaallava teemasid ja kaasatavaid asutusi/ühendusi
Otsustati: teemalava kontaktisikuks jääb Sulev Valner. Igal ühendusel aega 1,5 tundi. Laval on max kolm esinejat+ moderaator. Teha interaktiivne arutelu.

12.märts Tallinn
Osalesid: Aado Kuhlap, Anneli Kana, Külli Vollmer, Sirje Ludvig.
Arutati: projekti tegevuskava, eelarve, ülesannete jaotus, küsimustik valdadele. Valdade ja linnade päevast osavõtt 26.-27.märts, ettekanded, materjalid.
Otsustati: küsimustik valdadele avalikustatakse 20.märtsil. Info saadetakse Kodukandi maakonnaühenduste kaudu. Valdade ja linnade päeval teeb koos Linnalaboriga ettekande Tanel Talve, Kodukandist teeb ettekande Anneli Kana, materjale jagavad Anneli ja Aado Kuhlap.