ÕPITURISM külades kui võimalus sotsiaalseks ettevõtluseks

Projekti lõpptulemusena valmis äriplaan, mille kohaselt Kodukandi  koolituskeskusel on valmisolek pakkuda õpiturismi teenust, lähtudes sotsiaalse ettevõtluse alustest. Teenus - õpiturism külades- on turismitoode, mis tutvustab külaelu Eestimaal: elukeskkonda, külakogukonna ühiseid tegemisi, külakultuuri ja huviväärsusi, kohalikul ressursil rajanevaid väikeettevõtja tooteid ja teenuseid. Teenuse sisuks on õppereiside korraldamine.  

Projekti olulisemad tegevused olid partnerite (küla- ja kohalike ühenduste eestvedajad) ressursside kaardistamine, kokkulepete saavutamine ja pakettide (3) koostamine ning sihtrühmade vajaduste analüüsimine.

Projekti käigus toimus kolm piirkondlikku kohtumist vastavalt Eesti turismipiirkondadele:

Põhja-Eesti (Harju-, Rapla-, Järvamaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa) Lõuna-Eesti (Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Viljandi-,  Võru- ja Valgamaa) Lääne-Eesti (Hiiu-, Saare-, Lääne-, Pärnumaa)

Projekti kestus: 01.01. - 30.04.2014
Rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projektijuht: Anneli Kana  anneli.kana@kodukant.ee