Mis maa see on? Siin pole ühtki mäge,
vaid metsad lõputud ja laukasood.
Kuid siinne rahvas täis on imeväge
ja kummalised nende laululood.

/ Siiri Sisask, Peeter Volkonski/

Projekt Suur Peeter ja väike Peeter aitas kaasa ülevallaliste huvikaitseühenduste tekkimisele ja tugevnemisele, suurendades seeläbi Eesti külade huvikaitse suutlikkust, seda ka regionaalsel tasandil koostööd tehes.
Projekti raames toimus 20.-21. septembril 2014 Vastseliinas külaliikumise suurfoorum Kogukonna kärajad. Kärajatele eelnesid küsitlused valdadele ja huvikaitset teostavatele ühendustele. Selgitati välja võtmeteemad ja probleemid kogukonna huvide kaitsmisel. Külaliikumise eestkõnelejatele, keda kaasati kontaktide loomiseks ja oma seisukohtade kajastamiseks Valdade ja linnade päevadel Tallinnas, Maamessil Tartus ja Arvamusfestivalil Paides, toimus kaks meediakoolitust.

Kodukandi Facebooki lehel oli projekti tegevustest 24 uudisnuppu, millele oli 10 148 otseklikki.
Aitäh osalejatele, toetajatele ja kaasaelajatele!
Uudisnupp kodulehel.

Partner: Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL)
Rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Eelarve: 15 990,20 eurot, millest 14 399,20 on KÜSK toetus ja 1 600 omaosalus
Elluviimise aeg: 1.03.– 31.10.2014
Projekti meeskond: 
projektijuht Külli Vollmer, kylli@kodukant.ee; tel. 5114027
assistent Aado Kuhlap, aado.kuhlap@kodukant.ee;  tel. 5140920
partneri esindaja Sirje Ludvig, sirje.ludvig@emvol.ee; tel. 5023000