Vabatahtliku tegevuse valdkonna tegevuskava 2016

Aeg Sündmus
Võrgustiku kohtumised
3. veebruar, 18. veebruar, 6. oktoober  ja 23.november Vabatahtliku sõbra märgise väljaandmine 2016 aastal, ühistegevused 2016 aastal ja eesmärkide, ettepanekute tegemine valdkonna edendamiseks 2017-2018 aastal. Kohtumiste vahepeal töötavad võrgustiku liikmete teemagrupid. 
September 2015 - detsember 2016 Võrgustiku koostööprojekti, Vabatahtlikud koovad võrku!  käivitumine 1. septembrist. Võrgustiku projekt keskendub võrgustiku meeskonna loomisele, ühtse kommunikatsiooni käivitamisele ja rahvusvahelise  koostöö edendamisele. Vaata projekti infot siit.
Ühiskoolitused
18.-19. veebruar Lihulas Võrgustikuks kasvamise koolituspäevad, ühise valdkonna visooni loomine.
19.-20. mai 

Võrgustiku kasvamise koolitus, võrgustiku liikmete rollid ja vastutus, eesmärkide seadmine. 

Vabatahtlike Värav ja uudiskiri
jooksvalt Vabatahtlike Värava jooksev toimetamine, kuulutuste ja uudiste lisamine.
Värava blogilugude tegemine kord nädalas NB! Kutsume kõiki, kel vabatahtliku tegevuse teemal lugu jutustada, meile neid saatma!
jooksvalt Üle nädala esmaspäeviti.
Huvikaitse
jooksvalt Vajadusel seadusandluses täienduste, muudatuste ettepanekute esitamine. Teeme seda koostöös EMSLiga.
jooksvalt Vabatahtlike kindlustus – eelkõige vaja leida lahendus kriisiolukorras tegutsevate vabatahtlike kindlustuse tagamiseks. Samuti vabatahtlike isiklike töö – ja sõiduvahendite hävimine/kahju tekkimine nende kasutamisel kriisiolukorras. Kodukant arutab antud teemat ELFi ja teiste huvilistega ning lähtuvalt kokkulepitust tegeleb teemaga edasi.
jooksvalt Vabatahtliku sõnakasutus Töötajate registris (Maksuamet ja Rahandusministeerium) On töös.
jooksvalt Vabatahtliku tegevuse võimaluste tutvustamine ettevõtjatele - pakume võimalusi osaleda ettevõtlusnädala raames esinejate ja lugude jutustajatena ettevõtetele. Koostöö käivitamine Eesti Tööandjate Liiduga.
jooksvalt Jätkame koostöös Töötukassa, CV online ja CV keskusega vabatahtliku tegevuse paremal kajastamisel.
jooksvalt Sotsiaalvaldkonnas vabatahtlike kaasamise parandamine- ettepanekute esitamine ministeeriumile
Vabatahtliku sõbra märgi väljaandmine
7. - 22.  jaanuar  Märgise taotlemise avamine ja vastuvõtmine. Sügishoojala taotlemise vooru ei avata, nõustamisprotsessi kaasatakse võrgustiku liikmeid.
23. - 30. jaanuar Märgise hindajate ja nõustajatega kokkulepete tegemine.
3. veebruar Märgise  saajate ja taotlejatega ühiskohtumine.
veebruar - november Nõustamine, kohtumised (nii öelda auditid).
23.november Märgise väljaandmine ja teavitustöö. 
Tunnustamine
30. august Hindamiskomisjoni moodustamine ja koosolek.
10. sept. -10. okt. Märka vabatahtlikku! tunnustuse avamine, kandidaatide esitamine.
10.november Hindamiskomisjoni koosolek, tunnustuse saajate otsustamine.
4.dets. Tunnustussündmuse korraldamine, Estonia Talveaias .
Ühiskampaaniad
7.mai Teeme Ära  korralduses osalemine. 

 

4. november

23. november

 

Riigikogu  liikmete kaasamine vabatahtlikena ühendustesse

Ühisnädala raames toimuv Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku päev, seminar siseministeeriumi saalis 10.00-15.00 

jooksvalt Vabatahtlikku tegevust tutvustava multifilmi tegemine
September 2015 - detsember 2016 Projekti : Vabatahtlikud koovad võrku! raames ühise kommunikatsiooniplaani väljatöötamine ja rakendamine

Jooksvalt

 

Osalemine valdkonna rahvusvahelises töös: osalemine Euroopa Vabatahtlike keskuse töös, sealhulgas keskuse  aprillikuisel seminaril ja  13-14. oktoobris toimuval konverentsil.