20. märtsil 2014 asutasid 12 ühendust Paides üle-eestilise Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku. Võrgustik koondab mõjusamad vabatahtlikku tegevust edendavad ühendused, et:

 

  • ühiselt kaasa rääkida vabatahtliku tegevusega seotud poliitikate kujundamisel
  • seista hea vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide huvide eest
  • olla järjepidev partner valdkonda koordineerivatele ametiasutustele ja Siseministeeriumile
  • ühiselt jagada võimalusi ja kohustusi valdkonna arendamise osas 

 

Võrgustik on huvilistele avatud

Võrgustik on avatud kõigile organisatsioonidele, mis kaasavad vabatahtlikke oma töös olulisel määral. Kodanikuühiskonnas uueks jõuks koondunud ühendused peavad oluliseks vabatahtliku tegevuse propageerimist ning tunnustamist, nii et sellest kujuneks Eesti ühiskonnas kõrgelt hinnatud ning loomulik ühisesse heaolusse panustamise viis. Võrgustiku tööd koordineerib Eesti Külaliikumine Kodukant, mis on olnud alates 2013. aastast Siseministeeriumi vabatahtliku tegevuse valdkonna ametlik partner.

Lisainfo:

Eha Paas
Vabatahtliku valdkonna juht
eha@kodukant.ee
+372 517 0214
Võrgustiku tegevust rahastab Siseministeerium.

Tutvu ka Vabatahtliku Väravaga vabatahtlikud.ee