Üldkogu on Kodukandi liikmete kõige tähtsam kokkusaamine, koosolek, kus tehakse olulised otsused.

Üldkogu koosolekute protokollid 2016

21.05.2016

20.03.2016

Mai 2016 üldkogul osalejad Kullamaal

 

Üldkogu koosolekute protokollid 2015

11.12.2015

07.05.2015

23.01.2015

Lisa 1 Kokkuvõte liikmetest

Lisa 2 Tegevuskava 2015

Lisa 3 Rahvusvaheline tegevus

Lisa 4 Ülevaade huvikaitsest ja esindatusest 

Lisa 5 XI Maapäeva kava

ning tuleviku töötubade arutelude kokkuvõtted. 

 

Koosolekute protokollid 2014

30.04.2014

17.01.2014

Üldkogul osalejad Säreveres 30.04.14, külalisena Riigikogu esimees Ene Ergma